PNR-loven § 19

  1. § 19
    PNR-enheden kan efter begrundet anmodning videregive PNR-oplysninger, jf. bilag 1, eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til Europol, når det er nødvendigt at få adgang til oplysningerne for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.