PNR-loven § 11

  1. § 11
    Som led i en forhåndsvurdering, jf. § 10, nr. 1, kan PNR-enheden
    1. 1) sammenholde PNR-oplysninger, jf. bilag 1, med oplysninger i databaser, der er relevante, med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel, eller
    2. 2) behandle PNR-oplysninger efter forud fastsatte kriterier, der er målrettede og står i rimeligt forhold til målet, og som er konkrete.