PNR-loven § 1

  1. § 1
    Rigspolitiet etablerer en passagerlisteoplysningsenhed (PNR-enhed), der er ansvarlig for
    1. 1) at indsamle passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger), jf. bilag 1, fra luftfartsselskaber,
    2. 2) at opbevare, behandle og videregive PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, samt Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste,
    3. 3) at udveksle PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne med PNR-enheder og kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater, Europol, tredjelande og internationale organisationer.