Pligtafleveringsloven § 5

  1. § 5
    I ethvert værk udgivet i Danmark, jf. § 2, skal udgiveren anføre sit navn eller firma samt hjemsted.