Pligtafleveringsloven § 23

  1. § 23
    I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved § 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997 og § 4 i lov nr. 1156 af 17. december 2003, foretages følgende ændringer: