Pligtafleveringsloven § 22

  1. § 22
    Loven træder i kraft den 1. juli 2005.
  2. Stk. 2.
    Kulturministeren fremsætter forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2007-08.
  3. Stk. 3.
    Lov nr. 423 af 10. juni 1997 om pligtaflevering af udgivne værker ophæves.