Pligtafleveringsloven § 18

  1. § 18
    Afgår den afleveringspligtige ved døden, eller kommer den pågældende under konkursbehandling, påhviler afleveringspligten boet.