Pligtafleveringsloven § 17

  1. § 17
    Ved udgiveren forstås den, for hvis regning materialet udgives.