Planloven § 67

 1. § 67
  Ved lovens ikrafttræden ophæves:
  1. 1) Lov om lands- og regionplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 22. december 1989,
  2. 2) lov om kommuneplanlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989,
  3. 3) lov om by- og landzoner, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 22. december 1989,
  4. 4) lov nr. 123 af 1. april 1980 om ekspropriation til byudvikling,
  5. 5) lov nr. 328 af 18. juni 1969 om tilbudspligt,
  6. 6) lov nr. 305 af 30. juni 1922 om visse bestemmelser om parcelsalg,
  7. 7) kapitel 2 og § 12, stk. 3, i lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. december 1989,
  8. 8) §§ 2 og 3 i lov nr. 207 af 25. maj 1983 om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., og
  9. 9) § 24, stk. 1, nr. 1 og 2, stk. 3 og stk. 5, §§ 27, 28 a-28 d samt § 28 f, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 3, i lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 8. august 1990.
 2. Stk. 2.
  (Udelades)