Planloven § 5 l

  1. § 5 l
    Planlægningen skal
    1. 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer,
    2. 2) sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, og så transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede, og
    3. 3) skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur.