Planloven § 5 d

  1. § 5 d
    Kommuneplanlægningen for landsbyer skal
    1. 1) understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyer,
    2. 2) fremme en differentieret og målrettet udvikling af landsbyer og
    3. 3) angive overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer.