Planloven § 22 b

  1. § 22 b
    Kommune- og lokalplaner tilvejebringes og ændres efter reglerne i dette kapitel.