PET-loven § 21

  1. § 21
    Tilsynets virksomhed er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen. Dog gælder § 13 i lov om offentlighed i forvaltningen for tilsynet.
  2. Stk. 2.
    Tilsynets virksomhed er undtaget fra forvaltningslovens kapitel 4-6 og lov om behandling af personoplysninger.