PET-loven § 17

  1. § 17
    Tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed.