Persondataloven § 81

  1. § 81
    I lov nr. 430 af 1. juni 1994 om massemediers informationsdatabaser foretages følgende ændringer: