Persondataloven § 67

  1. § 67
    Domstolsstyrelsen fører tilsyn med behandling af oplysninger, der foretages for domstolene.