Persondataloven § 61

  1. § 61
    Datatilsynets afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.