Persondataloven § 56

  1. § 56
    Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed.