Persondataloven § 5

  1. § 5
    Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.