Persondataloven § 32

  1. § 32
    Bestemmelserne i § 30 finder tilsvarende anvendelse.