Persondataloven § 16

  1. § 16
    Oplysninger om gæld til det offentlige kan videregives til et kreditoplysningsbureau, hvis