Pensionsloven § 7 a

  1. § 7 a
    Udgør bopælstiden i optjeningsperioden mindre end 12 måneder, udbetales der ikke pension.