Pensionsloven § 37

  1. § 37
    Personer, der har ret til førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, overgår uden ansøgning fra den 1. i måneden efter at have nået folkepensionsalderen til at modtage folkepension.