Pensionsloven § 15 c

 1. § 15 c
  Folkepension kan opsættes for i alt 120 måneder.
 2. Stk. 2.
  Ophør af opsætning af pension sker efter anmodning til Udbetaling Danmark med virkning fra den 1. i måneden efter anmodningen om opsætningens ophør.
 3. Stk. 3.
  Opsætning af pension ophører uden anmodning, når pensionen har været opsat i 120 måneder.
 4. Stk. 4.
  Dør en person, mens pensionen er opsat, ophører opsætningen fra dagen efter dødsfaldet.