Pensionsloven § 13

  1. § 13
    Ansøgning om folkepension indgives til Udbetaling Danmark.