Pensionsbeskatningsloven § 29 B

  1. § 29 B
    For udbetalinger af følgende engangsbeløb udgør afgiften 40 pct.:
    1. 1) Kapitaliserede engangsbeløb, der udbetales efter § 9, stk. 1, 3. pkt., og §§ 11, 11 a, 12 og 13 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension,
    2. 2) engangsbeløb, der udbetales efter § 14 b, stk. 1, og § 14 e, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og
    3. 3) engangsbeløb, der udbetales efter § 33 c, stk. 4 og 8, § 33 d, stk. 3 og 5, og § 33 e, stk. 2, i lov om social pension.