Pensionsafkastbeskatningsloven § 2

  1. § 2
    Der skal betales en skat til staten på 15,3 pct. af det skattepligtige afkast.