Patentloven § 99

 1. § 99
  For patentansøgning, patent og europæisk patent betales et årsgebyr, jf. § 8, stk. 5, § 40 og § 81, stk. 1, med følgende beløb pr. år:
  1. 1) 1. gebyrår: 500 kr.
  2. 2) 2. gebyrår: 500 kr.
  3. 3) 3. gebyrår: 500 kr.
  4. 4) 4. gebyrår: 1.100 kr.
  5. 5) 5. gebyrår: 1.250 kr.
  6. 6) 6. gebyrår: 1.400 kr.
  7. 7) 7. gebyrår: 1.600 kr.
  8. 8) 8. gebyrår: 1.800 kr.
  9. 9) 9. gebyrår: 2.050 kr.
  10. 10) 10. gebyrår: 2.300 kr.
  11. 11) 11. gebyrår: 2.550 kr.
  12. 12) 12. gebyrår: 2.800 kr.
  13. 13) 13. gebyrår: 3.050 kr.
  14. 14) 14. gebyrår: 3.300 kr.
  15. 15) 15. gebyrår: 3.600 kr.
  16. 16) 16. gebyrår: 3.900 kr.
  17. 17) 17. gebyrår: 4.200 kr.
  18. 18) 18. gebyrår: 4.500 kr.
  19. 19) 19. gebyrår: 4.800 kr.
  20. 20) 20. gebyrår: 5.100 kr.
 2. Stk. 2.
  Årsgebyrer, der betales efter forfaldsdagen og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.