Patentloven § 89 a

  1. § 89 a
    Denne lovs bestemmelser om deponering af biologisk materiale finder ikke anvendelse på europæiske patenter.