Patentloven § 27

  1. § 27
    Meddelte patenter indføres i et patentregister, der føres af patentmyndigheden.