Patentloven § 101

  1. § 101
    For anmodning om genoptagelse af en patentansøgning betales 700 kr., jf. § 15, stk. 3, og § 19, stk. 4.
  2. Stk. 2.
    For anmodning om genoprettelse af en patentansøgning eller et meddelt patent betales 3.000 kr., jf. § 72.
  3. Stk. 3.
    For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 65 b, stk. 2, betales 1.500 kr.