Patentloven § 10

  1. § 10
    I samme ansøgning må ikke søges patent på to eller flere af hinanden uafhængige opfindelser.