Overtagelsesloven § 7

  1. § 7
    Loven træder i kraft den 29. juli 2005.