Overtagelsesloven § 6

  1. § 6
    De færøske myndigheder kan efter aftale med de danske myndigheder overtage Vágar Lufthavn og ansvaret for driften heraf.