Opkrævningsloven § 3

  1. § 3
    Angivelser efter § 2 skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.
  2. Stk. 2.
    Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til, at angivelse indgives ved elektronisk dataoverførsel. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for sådanne angivelser.