Opkrævnings- og inddrivelsesloven § 15

  1. § 15
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.