Opkrævnings- og inddrivelsesloven § 12

  1. § 12
    Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 4, 5 og 6 finder ikke anvendelse ved forhandlinger, aftaleindgåelse og beslutninger efter §§ 10 og 11.