Opfinderloven § 1

  1. § 1
    Ordet opfindelser omfatter i denne lov opfindelser, der kan patenteres her i riget, og frembringelser, der kan registreres som brugsmodel her i riget.
  2. Stk. 2.
    Ordet »arbejdstager« omfatter enhver, der er ansat i offentlig eller privat tjeneste.
  3. Stk. 3.
    Lærere og andet videnskabeligt personale ved universiteter og andre højere læreanstalter anses ikke i denne deres egenskab som arbejdstagere og har den fulde ret til de af dem gjorte opfindelser, medmindre andet måtte være bestemt ved anden lov eller følge af aftale.