Okkerloven § 16

  1. § 16
    Loven træder i kraft den 1. juli 1985.