Offererstatningsloven § 5

  1. § 5
    Erstatning ydes ikke til offentlige myndigheder eller institutioner.