Offererstatningsloven § 19

  1. § 19
    Loven træder i kraft den 1. oktober 1976.
  2. Stk. 2.
    Loven anvendes ikke på skader, der forvoldes ved overtrædelser begået før lovens ikrafttrædelse.