Offererstatningsloven § 16

  1. § 16
    Nævnet har den endelige administrative afgørelse af de sager, der indbringes for nævnet.