Offentlighedsloven § 30

  1. § 30
    Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om
    1. 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og
    2. 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign. , for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes.