Naturgasforsyningsloven § 7 b

  1. § 7 b
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte naturgasleverandører til at give deres forbrugere faktureringsoplysninger og adgang til forbrugsoplysninger, herunder om forbrugernes ret til at modtage oplysningerne flere gange årligt, elektronisk, og uden at der opkræves særskilt gebyr.