Naturgasforsyningsloven § 65

  1. § 65
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.