Naturgasforsyningsloven § 62

  1. § 62
    Kontrakter om levering af naturgas til kunder indgået inden denne lovs ikrafttræden kan løbe uændret videre.