Naturgasforsyningsloven § 59

  1. § 59
    Et selskab, som ved lovens ikrafttræden lovligt udøvede virksomhed, og som efter denne lov er bevillingspligtigt, har ret til at få bevilling til sin virksomhed, når
    1. 1) selskabet erklærer at ville opfylde de forpligtelser, som det pålægges efter bestemmelserne i loven og i bevillingen, og
    2. 2) selskabet opfylder de i denne lov stillede krav for at kunne meddeles bevilling.