Naturgasforsyningsloven § 53 a

  1. § 53 a
    Udgifterne, som er forbundet med etablering og drift af et privat ankenævn på energiområdet, der er godkendt i medfør af kapitel 2 i lov om forbrugerklager, betales af selskaber omfattet af el-, naturgas- og varmeforsyningslovene. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning.