Naturgasforsyningsloven § 46 a

  1. § 46 a
    Midler, som et selskab opkræver fra andre ifølge bestemmelserne i denne lov, skal holdes adskilt fra selskabets formue.