Naturgasforsyningsloven § 35 i

  1. § 35 i
    Et tilsagn om pristillæg, jf. § 35 g, stk. 4-6, herunder den fastlagte tilsagnsperiode og årsnorm, kan overdrages. Klima-, energi- og forsyningsministeren skal godkende overdragelsen.